Европа

Испания (56 хотела)

Италия (5 хотела)

Чехия (5 хотела)

България (1 хотел)

Германия (1 хотел)

Гърция (1 хотел)

Турция (1 хотел)